This function adds definied vector overhangs to Level 0 Primersets to express them in a Level 2 vector. #'

primer_prepare_level(primerset, vector = c("AATG", "AAGC"))

Arguments

primerset

An exisiting Primerset (in Level 0)

vector

Four basepair overhangs complementary to the created overhangs in the acceptor vector [default: c("AATG", "AAGC")]

Value

A Primerset prepared for expression in Level 2

Examples

#Load level 0 results of the SPM vignette data(Point_Mutagenesis_BbsI_result) primer_prepare_level(primers)
#> An object of class "Extended_Primerset" #> Slot "fragments": #> [[1]] #> An object of class "Fragment" #> Slot "start": #> [1] 1 #> #> Slot "stop": #> [1] 66 #> #> Slot "start_mutation": #> logical(0) #> #> Slot "stop_mutation": #> [1] 66 #> #> #> [[2]] #> An object of class "Fragment" #> Slot "start": #> [1] 67 #> #> Slot "stop": #> [1] 143 #> #> Slot "start_mutation": #> logical(0) #> #> Slot "stop_mutation": #> [1] 143 #> #> #> [[3]] #> An object of class "Fragment" #> Slot "start": #> [1] 144 #> #> Slot "stop": #> [1] 246 #> #> Slot "start_mutation": #> logical(0) #> #> Slot "stop_mutation": #> logical(0) #> #> #> #> Slot "oldsequence": #> [1] "ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTTCATGCGCTTCAAGGTGCACATGGAGGGCTCCGTGAACGGCCACGAGTTCGAGATCGAGGGCGAGGGCGAGGGCCGCCCCTACGAGGGCACCCAGACCGCCAAGCTGAAGGTGACCAAGGGTGGCCCCCTGCCCTTCGCCTGGGACATCCTGTCCCCTCAGTTCATGTACGGCTCCAAGGCCTACGTGAAGCACCCCGCCGACATCCCCGACTACTTGAAGCTGTCCTTCCCCGAGGGCTTCAAGTGGGAGCGCGTGATGAACTTCGAGGACGGCGGCGTGGTGACCGTGACCCAGGACTCCTCCCTGCAGGACGGCGAGTTCATCTACAAGGTGAAGCTGCGCGGCACCAACTTCCCCTCCGACGGCCCCGTAATGCAGAAGAAGACGATGGGCTGGGAGGCCTCCTCCGAGCGGATGTACCCCGAGGACGGCGCCCTGAAGGGCGAGATCAAGCAGAGGCTGAAGCTGAAGGACGGCGGCCACTACGACGCTGAGGTCAAGACCACCTACAAGGCCAAGAAGCCCGTGCAGCTGCCCGGCGCCTACAACGTCAACATCAAGTTGGACATCACCTCCCACAACGAGGACTACACCATCGTGGAACAGTACGAACGCGCCGAGGGCCGCCACTCCACCGGCGGCATGGACGAGCTGTACAAGGTCGACAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGTGA" #> #> Slot "primers": #> [[1]] #> [[1]][[1]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "AA" #> #> Slot "vector": #> [1] "CTCA" #> #> Slot "overhang": #> [1] "" #> #> Slot "extra": #> [1] "A" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGG" #> #> Slot "temperature": #> [1] 60.67248 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.6724812 #> #> #> [[1]][[2]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "TT" #> #> Slot "vector": #> [1] "" #> #> Slot "overhang": #> [1] "CACG" #> #> Slot "extra": #> [1] "" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "ATGTCCCAGGCGAAGGGCAGGG" #> #> Slot "temperature": #> [1] 61.41454 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.7420589 #> #> #> #> [[2]] #> [[2]][[1]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "AA" #> #> Slot "vector": #> [1] "" #> #> Slot "overhang": #> [1] "CGTG" #> #> Slot "extra": #> [1] "" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "TCCCCTCAGTTCATGTACGGCTCC" #> #> Slot "temperature": #> [1] 59.45263 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.5473745 #> #> #> [[2]][[2]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "TT" #> #> Slot "vector": #> [1] "" #> #> Slot "overhang": #> [1] "TTTC" #> #> Slot "extra": #> [1] "" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "TGCATTACGGGGCCGTCGGA" #> #> Slot "temperature": #> [1] 58.9345 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.5181218 #> #> #> #> [[3]] #> [[3]][[1]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "AA" #> #> Slot "vector": #> [1] "" #> #> Slot "overhang": #> [1] "GAAA" #> #> Slot "extra": #> [1] "" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "AAGACGATGGGCTGGGAGGCC" #> #> Slot "temperature": #> [1] 59.2929 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.7071014 #> #> #> [[3]][[2]] #> An object of class "Primer_SPM" #> Slot "prefix": #> [1] "TT" #> #> Slot "restriction_enzyme": #> [1] "GAAGAC" #> #> Slot "suffix": #> [1] "TT" #> #> Slot "vector": #> [1] "CTCG" #> #> Slot "overhang": #> [1] "" #> #> Slot "extra": #> [1] "AAGC" #> #> Slot "binding_sequence": #> [1] "TCACTCGAGTGCGGCCGC" #> #> Slot "temperature": #> [1] 59.15354 #> #> Slot "difference": #> [1] 0.1393632 #> #> #> #> #> Slot "newsequence": #> [1] "ATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGGATAACATGGCCATCATCAAGGAGTTCATGCGCTTCAAGGTGCACATGGAGGGCTCCGTGAACGGCCACGAGTTCGAGATCGAGGGCGAGGGCGAGGGCCGCCCCTACGAGGGCACCCAGACCGCCAAGCTGAAGGTGACCAAGGGTGGCCCCCTGCCCTTCGCCTGGGACATCGTGTCCCCTCAGTTCATGTACGGCTCCAAGGCCTACGTGAAGCACCCCGCCGACATCCCCGACTACTTGAAGCTGTCCTTCCCCGAGGGCTTCAAGTGGGAGCGCGTGATGAACTTCGAGGACGGCGGCGTGGTGACCGTGACCCAGGACTCCTCCCTGCAGGACGGCGAGTTCATCTACAAGGTGAAGCTGCGCGGCACCAACTTCCCCTCCGACGGCCCCGTAATGCAGAAAAAGACGATGGGCTGGGAGGCCTCCTCCGAGCGGATGTACCCCGAGGACGGCGCCCTGAAGGGCGAGATCAAGCAGAGGCTGAAGCTGAAGGACGGCGGCCACTACGACGCTGAGGTCAAGACCACCTACAAGGCCAAGAAGCCCGTGCAGCTGCCCGGCGCCTACAACGTCAACATCAAGTTGGACATCACCTCCCACAACGAGGACTACACCATCGTGGAACAGTACGAACGCGCCGAGGGCCGCCACTCCACCGGCGGCATGGACGAGCTGTACAAGGTCGACAAGCTTGCGGCCGCACTCGAGTGA" #>